Our Project

案例展示 Our Project

富瀛苏园(御景阁)
富瀛苏园(御景阁)

fù yíng sū yuán (yù jǐng gé )

玉龙小区
玉龙小区

yù lóng xiǎo qū

滨河小区珍兴苑
滨河小区珍兴苑

bīn hé xiǎo qū zhēn xìng yuàn

熙悦
熙悦

xī yuè

天洲视界城D区
天洲视界城D区

tiān zhōu shì jiè chéng Dqū

河北经贸大学宿舍(新石南路)
河北经贸大学宿舍(新石南路)

hé běi jīng mào dà xué xiǔ shě (xīn shí nán lù )

建筑业管理局宿舍水产街34号
建筑业管理局宿舍水产街34号

jiàn zhù yè guǎn lǐ jú xiǔ shě shuǐ chǎn jiē 34hào

北郡C区(帕提欧)
北郡C区(帕提欧)

běi jun4 Cqū (pà tí ōu )

明珠花苑
明珠花苑

míng zhū huā yuàn